Prémiová služba
All inclusive NAOPAK
Balík All inclusive NAOPAK

Čo obsahuje balík All inclusive NAOPAK?


Aktívne vyhľadávanie a rezervácia vhodnej nehnuteľnosti


Vypracovanie hypotekárnych ponúk na mieru


Sprostredkovanie úveru z vybranej banky


Vyhotovenie kúpnej zmluvy s možnosťou pripomienok


Zabezpečenie znaleckého posudku a všetkých potrebných podkladov


Úhrada poplatku za vyhotovenie znaleckého posudku kupovanej nehnuteľnosti
(130 eur byt a 220 eur dom)


Asistencia pri podpisoch úverovej i záložnej zmluvy


Vklad záložnej zmluvy do katastra vrátane úhrady poplatku
(maximálne 66 eur)


Poistenie nehnuteľnosti vrátane potvrdenia vinkulácie potrebnej pre banku


Finálna kontrola a kompletizácia všetkých podkladov potrebných k uvoľneniu úveru


Vklad kúpnej zmluvy do katastra vrátane úhrady katastrálneho poplatku
(maximálne 66 eur)


Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti

Mám záujem o službu All inclusive NAOPAK


symbol

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.